مقاله ها

انواع فیلتر

- فیلتر 5 میکرونی 1 میکرونی تصفیه آب:

این فیلترها تمام موادی بزرگتر 5 و 1 میکرون است فیلتر میکند.این مواد عبارتند: شن ماسه ، گل لای،لجن،زنگ زدگی داخل لوله ها اندازه میکرون کوچکتر باشد مواد بیشتری آب حذف میکند .

استفاده یک فیلتر 5 میکرونی مکمل آن فیلتر 1 میکرونی است توصیه می شود .

- فیلتر کربنی  :

اگر آب دارای بو-طعم بدی باشد استفاده این فیلترکنار دو فیلتر بالایی توصیه می شود . این فیلتر کلیه طعم های نامطلوب بو های بد آب بین می برد.همچنین تاثیر زیادی بین بردن کلر اضافی آب دارد .

  -  فیلترآلکالاین -قلیایی کننده آب دارای ارزش تغذیه ای بسیار زیادی می باشد،این فیلتر آنتی اکسیدان تولیدکرده باعث بین رفتن اسیدهای مضربدن تبدیل آنها کلسیم غنی شده می شود .

این فیلتر مقدار PH مورد نیاز بدن افزایش داده باعث جلوگیری پوکی استخوان بین رفتن بافت ها سلول های سرطانی می شود.

- بدن هنگامیکه کمبود کلسیم مواجه است این مقدارمغز استخوان نبود کلسیم مغز استخوان دندان ها جبران میکند .

استفاده این فیلتر پوکی استخوان دندان ها جلوگیری کرده حتی المقدور باعث تعویق انداختن آن می شود .

- یونیزه شدن روندی است آن یک اتم -مولکول، یک الکترون اتم می دهد یک الکترون اتم می گیرد.وقتیکه یک مولکول آب یونیزه می شود،دو قسمت نام های یون هیدروژن شکل H نشان داده می شود یون هیدروکسیل شکل OH نشان داده می شود، تبدیل می گردد.

- مولکول یونیزه آب می توانند مواد شیمیایی موجود بدن واکنش تشکیل داده ترکیبات گوناگونی ایجاد نمایند.اگر تعداد یون های H آب تعداد یونهای OH آن بیشتر باشد،به آن آب، آب اسیدی می گویند اگرتعداد یون های OH آب تعداد یون های H آن بیشتر باشد،آن آب آب قلیایی می نامند. آبی خنثی می شمارند غظت یون های OH و H آن الزاما مساوی باشد.

- یونیزه شدن آب بنابر دلایل گوناگون رخ می دهد. نسبت یون H تعداد کل مولکول های آبPH می نامند نشانگر بسیار مهمی است؛ کیفیت آب مصرفی مقدار PH آن می سنجند. اگر تعداد یون های H تعداد یون های OH آب برابر باشد، PH آب مساوی عدد هفت می دانند. اگر PH آب افزایش یابد،این معناست یونهای OH آب افزایش یافته اند.

خون انسان بطور طبیعی دارای PH برابر7/3 است.اندکی تفاوت میزان PH می تواند موجب تفاوت زیادی ظرفیت خون برای حمل اکسیژن شود.

- بعنوان مثال اگر میزان PH خون بجای 7/3، 7/5 باشد،توانایی خون حمل اکسیژن بمیزان هفتاد پنج درصد افزایش می یابد.بنابراین وضعیت سلامت کامل هنگامی حاصل می شودPH خون بجای عدد 3/7، 5/7 باشد.

وجود این،مصرف انواع نامناسب نوشیدنی ها موجب کاهش شدید میزان PH بدن می شود. نوشابه های گازدار دارای PH حدود دو نیم تا سه نیم هستندهر فرد فقط برای خنثی کردن بین بردن اثر یک لیوان نوشابه گازدار باید میزان مصرف آب خود سی برابر افزایش دهد. PH آب جو حدود چهارهفت دهم است مصرف آن موجب کاهش آب بدن می شود دهان فرد بعد بیدار شدن خواب صبح هنگام، خشک می گردد.

-  فیلتر ممبران : این فیلتر یک غشاء نیمه تروا می باشد تمام آلودگی هایی یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند فیلتر میکند.

بطور مثال:نیترات یک ده هزارم میکرون بزرگتر است بهمین خاطراین فیلترعبورنمیکند،انواع کیست ، قارچ ، انگل هامیکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگرنیز این مقدار بزرگتر هستند .

 filter

-  فیلتر مینرال : این فیلتر مقداری مواد معدنی قبیل کلسیم ، پتاسیم ، آهن دیگر مواد مفید مورد نیاز بدن انسان اکثر آبهای لوله کشی شهری یافت نمی شود آب تصفیه شده اضافه میکند .

-  فیلتر میکس پلاس : این فیلتر خاصیت ضد بوضد باکتری دارد .

  این فیلتر کلیه باکتری ها قارچ های تولید شده درون دستگاه اثر ماندگاری زیاد آب همچنین مستهلک شدن قطعات،اورینگ ها،اتصالات ... بوجود می آید کاملا بین می برد سلامت آب بهبود می بخشد .

-  فیلتر پاست کربن:این فیلتر فقط بوها مزه های بد موجود آب لوله کشی مخزن دستگاه  بین می برد . آب ذخیره شده مخزن اگر برای مدت طولانی مثلا یک ماه استفاده نکرده اید خالی کنید آب تازه جایگزین آن بشود .

-  فیلتر های سه مرحله اول :این فیلتر ها کلیه رسوبات،زنگ زدگی لوله،جرم ،شن ماسه،گل لای ، لجن جلبک،بهبود مزه اولیه آب،حذف کلر اضافی انجام می دهند .

-  فیلتر سرشیری برای ظرفشویی :این فیلتر ها کلیه رسوبات،زنگ زدگی لوله،جرم،شن ماسه ، گل لای موادی این دسته بین میبرد .

 -  فیلتر سردوشی حمام :این فیلتر ها کلیه رسوبات،زنگ زدگی لوله ، جرم ، شن ماسه ، گل لای موادی این دسته بین میبرد .

 این فیلتر دو منظوره بوده یعنی اینکه هم کودکان و هم بزرگسلان مناسب است.