مقاله ها

مرغداری ها

آب -مرغداری    

 امروزه مرغداری کشور ما یک صنعت کاملا حرفه ای قلمداد می شود.مرغداران امروزه بدنبال سیستمها روش هایی هستند بازدهی مطلوب ترکاهش ضریب تبدیل بیانجامد.توجه پیشرفتهای صنایع تجهیزات مرغداری امروزه تصفیه آب آنها روشهای مختلفی انجام می شود.جدید ترین مدرن ترین کار آمد ترین ارزانترین روش برای تصفیه آب این واحد ها روش تصفیه مغناطیسی الکترومغناطیسی است.اکثر مرغداران رابطه آب دارای مشکلات فراوانی هستند جمله سختی آب باعث بروز مشکلاتی جمله کاهش حلالیت آب است.این باعث می شود دارو ها بطور کامل آب حل نشوند ته تانک داروبصورت ژلاتینی رسوب دهند موجب هدررفتن مقدار قابل توجهی دارو می گردد.همچنین گرفتگی لوله ها مسیر آب رسانی آبخوری های نیپل عموما بصورت رسوبات دارو ها رسوبات آهکی می باشد یکی معضلات است.نتیجه مرغدار ناگزیر است مواد لوله باز کن (ونوشه) این مشکلات بر طرف کند مستلزم صرف هزینه زمان همچنین باعث خرابی خوردگی لوله ها می شود. مشکل بعدی بار میکروبی آب است مرغدار استفاده مواد ضد عفونی کننده اقدام حذف آلودگی میکروبی می نماید.این حالی است این مواد شیمیایی رشد مرغ تاثیر منفی دارد برخی آنها حتی سمی نیز هستند.

دستگاه های مغناطیسی الکترو مغناطیسی باعث افزایش حلالیت آب بین رفتن مشکلات ناشی سختی (گرفتگی لوله ها) شده بار میکروبی نیز صفر می رساند.بالا رفتن حلالیت آب موجب می شود دارو بهتر حل شده بهتر جذب بدن مرغ شود دیگر مشکل رسوب هیچ عنوان نخواهید داشت. وقتی مرغ این آب مصرف می کند چون عاری هرگونه ماده شیمیایی است قدرت هضم کنندگی ان بالاست سالم تر شاداب تر می ماند.حالت های مقایشه ای (مثلا یک سالن آب مغناطیسی سالن دیگر آب معمولی) نشان می دهند سالنی آب مغناطیسی استفاده می کند تلفات ان کمتر ضریب تبدیل آن هم بهتر خواهد شد.

بعنوان نمونه آزمایشی بین دو سالن کاملا مشابه یک فارم نژاد جوجه یکسان تاریخ ورود خروج یکسان جیره غذایی حتی تناژ دان یکسان کلا همه شرایط برابر بعد 46 روز سالنی آب مغناطیسی استفاده می کرد برای هر مرغ 95 گرم وزن بیشتری گرفت طبق براورد خود مرغدار توی همان دوره هزینه دستگاه جبران شد.

آب محتوای ذرات فیزیکی یا مواد معدنی غیر محلول ممکن است آبخوریهای اتوماتیک تحت تأثیر قرار دهد. طیور ممکن است توسط مواد معدنی شیمیایی موجود آب مسموم شوند سدیم آبهای نمکی مشکلی معمول است.پرندگان جوان سمیت سدیم خیلی حساس اند.سدیم بیش 50 ppm  آب آشامیدنی ممکن است باعث مرگ جوجه های جوان بوقلمون ها شود سطح سدیم غذا وابسته است. پرندگان جوان معمولا سندروم آسیت خیز می میرند همچنین اسهال اتفاق خواهد افتاد.آبهای شور بیش 1000ppm  نباید استفاده شود برای جوجه های گوشتی سن 21 روزگی حتی اگر نمک خوراک اضافه نشده باشد سطوح بالای سدیم،جوجه های بالغ توسط اسهال دهیدراته شدن می کشد.سدیم ممکن است آب موجود باشد بصورت سولفات سدیم (Naso4) بیکربنات سدیم (NaHco3). سولفات ممکن است بصورت منیزیم سولفات (Mgso4) موجود باشد باعث اسهال مرگ شود.اگر سطح سدیم خوراک خیلی زیاد باشد باعث بیماری می شود.سدیم هر حال یک ماده مغذی ضرری است طیور برای رشد تولید تخم آن نیاز دارند.نیتریت آب خوراک ممکن است سطوح بالا سمی شود اما می تواند مقدار 50ppm  آب منجرکاهش رشد شود.آبهای سطحی ممکن است توسط حشره کشهای کشاورزی کودها مواد شیمیایی آلوده شود.

جوجه های گوشتی همیشه باید آب تازه تمیز دسترسی داشته باشند :

منبع تامین آب مصرفی یک مرغداری معمولا چاه آب ،مخزن بصورت استخرمواردی لوله کشی عمومی می باشد ولی هر حال آب باید یک منبع تانک بزرگ ذخیره شود بمنظور تامین فشار آب لازم،تانک آب می توان محلی مرتفع مستقر نمود.قبل ورود سیستم آبخوری بمنظور اضافه نمودن ویتامین های محلول آب بایستی هر آَشیانه یک منبع کوچک مسیرآب نصب گردد این منبع بایستی موادی ساخته شود کاملا قابل شستشو ضد عفونی باشد .انتقال آب باید بنحوی باشد بوسیله نیروی ثقل توسط پمپ براحتی بطور مساوی تمام آبخوریها پخش گردد.توصیه می شود سیستم آب کنتور داشته باشد بسادگی بتوان مصرف آن زمان دلخواه ثبت نمود نسبت مصرف آب دان شرایط عادی 7/1- 6/1 به 1 می باشد یکی شاخص های مهم بررسی وضعیت سلامت گله،کنترل آب هوای آَشیانه وضعیت تغذیه گله می باشد شرایط طبیعی رشد گله همراه بالا رفتن سن آن میزان مصرف آب نیز افزایش می یابد اگر مصرف اب کاهش افزایش ناگهانی بیش حد روی دهد می توان نتیجه گرفت یکی موارد فوق دچار اشکال شده است بنابر این ثبت دقیق میزان مصرف آب مشکل سریعا قابل تشخیص خواهد بود . باید توجه داشت هوای گرم همچنین افزایش میزان نمک جیره،مصرف آب بطور طبیعی افزایش می یابد تغییر مصرف آب ممکن است ناشی بروز بیماری نیز باشد این حالت معمولا کاهش خواهد یافت.مواردی هواگرم است فراهم نمودن آب خنک باعث افزایش مصرف ان خواهد شد نتیجه مصرف دان نیز بالا می رود این کار باعث می شود گله رشد همچنین ضریب تبدیل مناسبتری برخوردار گردد این رابطه بایدمراقب بود سیستم آبرسانی حتی الامکان بدور تابش مستقیم نور آفتاب قرارداشته باشد منبع آب باید همیشه تمیز باشد بهمین دلیل هرچند وقت یکبار باید اب آن تخلیه کرده بخوبی شسته تمیز نمود.توصیه می شود بمنظور بررسی کیفیت ، آب مصرفی حداقل دوبار سال مورد آزمایش قرارگیرد.

کمتر 6 مطلوب نمی باشد سطوح زیر 3/6 ممکن است باعث کاهش عمکرد بشود.

سطوح سختی آب دامنه 180 – 60 مناسب بوده خارج این دامنه مناسب نمی باشد

صورتیکه سطح سدیم آب بیش mg/I 50 باشد ممکن است زیان آور باشد

سطوح بالاتر باعث طعم تلخ آب می شود .

سطوح بالاتر باعث بو طعم بد آب می شود .

سطوح بالاتر سمی می باشد

سطوح بالاتر دارای اثر ملین کننده می باشد سطوح بیش mg/l 50 صورتیکه سطح سولفات آب بالا باشد ممکن است روی عملکرد تاثیر بگذارد.

سطوح بالای mg/l 50 بهمراه سطح بالای سولفات کلراید ممکن است روی عملکرد تاثیر بگذارد.

سطوح بالاتر دارای اثر ملین کننده می باشد سطوح بالای mg/l 50 بهمراه سطح بالای منیزیم کلراید ممکن است روی عملکرد پرنده تاثیر بگذارد.

سطوح بالاتر سمی می باشد .

کاهش افزایش ناگهانی مصرف آب باید جدی گرفت علت یابی نمود .

آبخوری :

آبخوریها همواره باید شستشو شده تمیز نگهداشته شوند باید مراقب بود سطح آب آبخوریها نحوی تنظیم گردد سر ریز نشودغیر اینصورت باعث خیسی بستر شده برای سلامت گله بسیار زیان آور است همزمان رشد گله،ارتفاع آبخوریها باید مطابق ارتفاع شانه مرغها تنظیم کرد .

تعداد آبخوری :

·       آبخوری گرد (قطر 33 سانتی متر) هر 100-80 جوجه یک عدد.

·        آبخوری کله قندی مخصوص جوجه این آبخوری ها معمولا 4 لیتر ظرفیت داشته برای هر 100 جوجه یک عدد بکار می رود .

·        آبخوری پستانکی یا نیپل ، برای 20-15 جوجه یک عدد نیپل نظر گرفته می شود .

·        هفته اول جوجه ها بوسیله آبخوری های دستی ( کله قندی 2-4 لیتری) آب داده می شوند شروع هفته دوم بتدریج آبخوریها ی اتوماتیک گرد جایگزین این آبخوریها می شوند .