مقاله ها

تصفیه آب کشاورزی -گلخانه-پرورش ماهی-دیگ بخار

 

 

دستگاه تصفيه آب (آب شیرین کن )جهت گلخانه ها - مزارع – کشاورزی

مهمترین عوامل تأثیر گذاربخش کشاورزی توجه میزان بازدهی کیفیت محصولات گیاهی ، کیفیت آب مورد استفاده جهت آبیاری می باشد.

بطوریکه نمکهای موجود  آب تجمع  سطح خاک، ضمن شوره زایی سفت شدن خاک، سبب تجمع املاح اطراف ریشه گیاه، کاهش رشد، مسمومیت پیری زود رس گیاه می شود.این میان توجه پارامترهایEC ،TDS، pH، SAR، نیترات، کلراید،بور اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده  لزوم تصفیه تأمین آب کیفیت مطابق استانداردهای آب کشاورزی ایجاب می نماید.

مزایای سیستم تصفیه آب جهت کشاورزی - آبیاری

-افزايش ميزان باردهي انواع کشت، مرکبات ، صیفی جات حدود دو برابر – رشد سريعتر گياهان – افزايش کيفيت محصولات – رفع مشکلات شوره زایی سفت شدن خاک

– موثرافزايش طول عمر ساقه بريده شده گلهاي تزئيني ماندگاري بيشتر آنها – حذف فلزات سنگين محلول آب جهت جلوگيري مسموميت سلولي گياهان

– کاهش سختی آب کمک سیستم های سختی گیر،اسمز معکوس نانو فیلتراسیون جهت رفع مشکلات – ناشی  گرفتکی نازلها نیپل قطره چکان ها سیستم های آبیاری تحت فشار

– حذف مشکلات ناشی ایجاد رسوبات  لوله ها خطوط انتقال آبیاری (سیستم های تصفیه آب سختی گیر، اسمز معکوس ،نانو فیلتراسیون)

– کل املاح محلول موجود آب (TDS): میزان املاح محلول آب آبیاری بسته نوع کشت می تواند باردهی محصول بیش  50 درصد کاهش دهد.

– میزان سدیم موجود آب مصارف کشاورزی (SAR):سدیم آب آبیاری سبب قابلیت انباشت مستقیم آن گیاه،بشدت رشد گیاهان موثر می باشد رسیدن برگها موجب سوختگی برگها می شود.

– میزان ترکیبات بور: افزایش میزان بورآب مسمومیت گیاهان همراه است.

– میزان یون کلرایدآب آبیاری: یون کلراید بالا آب کشاورزی سبب مسمومیت گیاهی، سوختگی  خشکیدگی نوک برگهای مسن شده ریزش زودرس برگها می شود.

– میزان ازت نیتراتی آمونیاکی: افزایش بیش حد ازت آب آبیاری (بیش  30ppm) مشابه ازن موجود کودهای شیمیایی،سبب مسمومیت گیاهی، کاهش بازدهی محصول تولید محصول کیفیت پایین می گردد.

pH آب: بطور معمول دامنه تغییرات pH مناسب آب آبیاری 8.4- 6.5 می باشد این بازه گیاه رشد مناسبی برخوردار است. جهت بهبود بخشی pH آب مناسب کشت تزریقات مواد شیمیایی مجاز آبیاری استفاده می گردد.

طراحی ،ساخت سیستم های تصفیه آب کشاورزی مطابق آنالیز آب خام، نوع کشت استاندارد آب آبیاری صورت گرفته بسته کیفیت آب شامل سیستمهای فیلتراسیون شنی، کربنی، فیلترهای دیسکی خودشوینده، سختی گیر، سیستم اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون می باشد.

باتوجه روندپايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني نتيجه شورترشدن آبهاي كشاورزي يكسو افزايش جمعيت نياز روزافزون موادغذايي سوي ديگرلازم است جهت غلبه مشكل فوق راه حلي اساسي انديشيد.شوري آب يكسوكاهش جذب آب توسط گياه گشته سوي ديگرسبب رشدن خلل فرج (منافذ) خاك مي گردد نتيجه جذب موادغذايي موردنيازگياه توسط ريشه اختلال مواجه مي گردد

امايكي جديدترين روشهاي مقابله مصغل شوري آب حال حاضركشورهاي پيشرفته همچون كانادا روسيه آمريكا .... حال استفاده مي باشداستفاده تكنيك آب شیرین کن  مي باشد بوسيله آن اي سي آب شور حدود 50د رصد لحاظ كيفي كاهش مي يابد.اين روش آب شور مورداستفاده كشاورزي ميدان پكيج مغناطيسي طراحي شده اساس آزمايش آب موجود گذشته اين ميدان سبب افزايش حلاليت آب كاهش سطحي آن گشته مزاياي زيراين اتفاق حاصل مي شود.

 

مزایای استفاده آب شیرین کن (کاربرد شیرین کردن آب کشاورزی)

افزايش نفوذپذيري آب -خاك

كاهش مصرف سموم كودهاي شيميايي

زودرس شدن محصولات

كاهش مصرف آب

افزايش رشدگياه ريشه هادرخاك

جذب بهترموادغذايي توسط گياه

كاهش تجمع نمك سطح خاك

آبشويي وشستشويي موثرنمك منطقه توسع ريشه

رفع زردي علائم كمبودبرگ درختان

لازم بذكرآنكه بهتراست جهت رفع قطعي مشكل شوري آّب خاك نظرمتخصصين شركت مشاوره هاي آنهاعمليات خاك ورزي همزمان نصب پكيج صورت پذيرد.مامفتخريم دعوت شماعزيزان براي بازديد پروژه هاي اجراشده(روي محصولات زراعي باغي مختلف همچون جو-گندم-ذرت-پنبه-يونجه پسته نقاط مختلف كشور) باب همكاري جديدي جهت توفيق روزافزون شماعزيزان كشاورزي نوين غلبه معضل روزافزون شوري آب خاك گشايد.

تاثيرات مثبت آب شیرین روي آب كشاورزي(کاربرد شیرین کردن آب کشاورزی)

اين روش برخورداري مزايايي چون حذف آثار نامطلوب سختي رسوب،جلوگيري تشكيل رسوب، حذف رسوب هاي پيشين،نصب نگهداري آسان يكي كاربردي ترين راههاي مقابله سختي رسوب شوري بالاي آب كشاورزي تبديل شده است.

اين فن آوري مي توان شرايطي ايجاد كرد فرايند تشكيل بلورهاي رسوب داخل آب رخ داده چسبيدن آنها ديواره ها جلوگيري شود.اين حالت اصطلاحاً آب پديده دانه برفي رخ داده بلورهاي رسوب آب تشكيل مي شود.گذشت زمان حجم هسته هاي اوليه افزوده شده بلورهاي نرم خنثي معلق آب خاصيت چسبندگي خود از دست داده اند ظاهر مي شوند.همزمان موجباب تغييرآرايش بلورين كربنا تهاي كلسيم فراهم شده املاح کلسیتی خاصيت چسبندگي فراوان دارند آرگونيت قدرت چسبندگي ندارند تبديل مي شوند. بالا رفتن حلاليت آب بدنبال دارد.

ضرورت كاربرد آب شیرین (استفاده پکیج آب شیرین کن) :

1-مصرف آب آبياري 30 درصد صرفه جويي نماييد.

2- محصولات كشاورزي خود 10 تا 20 روز زودرس نماييد.

3-مصرف كود 50 درصد صرفه جويي نماييد.

4- آفات كشاورزي كنترل نموده مقاومت گياه برابر بيماريها بيشتر نمائيد.

5- خاك كشاورزي خود اصلاح نمائيد.

6- عبور آبهاي لب شورEC بالا آب شیرین کن مي توانيد اين نوع آب براي آبياري استفاده نماييد.

7- كميت كيفيت محصولات خود افزايش دهيد.

1- مصرف آب آبياري 30 درصد صرفه جويي نمایید:

الف : آب شیرین شده توسط پکیج آب شیرین کن )سريعترخاك فرو مي رود نتيجه كمترتبخيرمي شود.

ب: آّب شیرین ازاء هرواحد آب آبياري مصرفي عمق بيشتري خاك زراعي خيس مي نمايد. زيرا نتيجه تصفيه فيزيكي،كشش سطحي آب کم شده خاصيت خيس كنندگي آن بشدت افزايش يافته است. اين ترتيب مي توان دورۀ آبياري عمق نفوذ آنرا افزايش داد مصرف آب صرفه جويي نمود.

پ:شیرین شدن آب حين آبياري ،اصطلاحاً آب يونيزه شده ذرات ميكروني رس چسبيده مانع فرار آب اعماق خاك خصوصاً خاكهاي سبك متوسط مي گردد.نتيجه ظرفيت نگهداري آب خاك افزايش مي يابد.

2-محصولات كشاورزي خود 10 -20 روز زودرس نمائيد:

آب چاه منابع آب زير زميني حاوي بيكربناتها ( سختي موقت ) مي باشد هنگام آبياري بعلت تغيير فشار،دما PH روي لوله ها،خلل فرج خاك ريشه گياه رسوب نموده موجب سفت شدن خاك ،كاهش عملكرد گياه ديررس شدن محصول آن مي گردد.

اثر شیرین کردن  آب آبياري بالاتر رفته كشش سطحي آب 10 درصد كمتر مي گردد،بطوريكه گياه اجازه مي دهد رطوبت مواد غذايي بهترسريعترخاك جذب نمايد.تسريع فرايند جذب،چرخه رسيدن موادمعدني گياه نيز تسريع مي شود محصولات زودرس مي شوند.

3-مصرف كود 50 درصد صرفه جويي نمایید:

اعمال شیرین سازی آب  حلاليت آب افزوده شده آب آبياري حل نمودن فسفاتهاي نامحلول موجود خاك ،پتاسهاي تثبيت نشده،سيليكاتها ،ذرات كلوئيدي انواع ريز مغذيها موجب فعال شدن نمك هاي خاك افزايش جذب آنها توسط گياه افزايش محصول خواهد شد.نتيجه نياز مصرفي كودها كم شده همين دليل شوري ثانويه خاكها كاسته مي شود نياز آبشويي مرور زمان كمتر مي گردد.

4-آفات كشاورزي كنترل نموده مقاومت گياه برابر بيماريها بيشتر نمائيد:

آفات گياهي نظير ويروسها،باكتريها قارچها حدميكرون داراي بارمنفي مي باشند.اين ريز جانداران جهت ادامه بقاء كا تيونها نظير K+،Fe+² ، Ca+² ،Mg+² ، ²+Zn وابسته بوده بعلت بار مخالف،كاتيونها جذب شده رشد نمومي نمايند.

اصلاح آب آبياري عبورآب آب شیرین کن قسمت عمده كاتيونها خنثي شده موجب كاهش فعاليت آفات گياهي مضر مي گردد،نتيجه باعث كاهش چشمگير بيماريهاي گياهي مي شود .

ضمن جذب بيشتر آب مواد غذايي مقاومت گياه نسبت آفات انواع بيماريها بيشتر شده نياز سمپاشي جهت كنترل آفات بنحومحسوسي كمتر مي گردد.عبارت ديگر تعداد سمپاشي ميزان سم مصرفي هر وعده مي توان كاهش داد هزينه توليد صرفه جويي نمود.

5-خاك كشاورزي خود اصلاح نمائيد:

كاهش كمي ،كيفي منابع آبي،بطور طبيعي منجركاهش كيفيت خاك هاي زراعي شده بطوريكه دامنه وسعت آن هر روز افزوده مي شود نتيجه ضروري است اصلاح آب آبياري تغييرات صورت گرفته مشخصات فيزيكي شيميايي آن خنثي شدن بيكربناتها،خاك نرم شده تشكيل كلوخه پيشگيري نموده خاك نيز بهتر تهويه گردد.

ضمن آب شیرین اين توانايي دارد نمك هاي موجود خاك خود حل نمايد.تجربيات عملي بدست آمده شمال درياي مازندران ثابت مي نمايد راندمان شستشوی نمك استفاده آب شیرین تقريباً دو برابر بيشتر آب معمولي است .

6-عبور آبهاي لب شور آبهاي EC بالا آب شیرین کن،مي توانيد اين نوع آب براي آبياري استفاده نمایید:‌

آبهاي لب شور آبهاي EC بالا دو دليل براي آبياري گياهان مناسب نمي باشند :

اولاً: موجب رسوب نمك ريشه گياه شده باعث كاهش چرخش تغذيه سلولي

(cellular circulation ) گياه مي گردد.

ثانياً :‌موجب رسوب نمك ها خاك شده افزایش سفتی خاک کاهش نفوذپذیری آب خاک پی دارد.

7 - كميت ،كيفيت محصول خود افزايش دهيد :

استفاده آب شیرین توسط پکیج آب شیرین کن،آب آبياري فرايند فتوسنتز تقويت شده علائم كمبود مواد غذايي (زردي رنگ پريدگي،پژمردگي ...)مرتفع مي گردد،برگها سبزتر شده گياهان قوي تر  شاداب تري جذب بهتر ريز مغذيها،كلسيم منيزيم خواهيم داشت.در صد مواد جامد دانه ميوه نیزافزايش يافته،سرعت جوانه زني در صد سبز شدن شكوفه دهي درختان افزايش يافته بعلت محو لكه هاي كلسيمي آبياري باراني باقي نماندن قطرات درشت روي برگها،برگ سوزي متوقف مي شود.زمان ماندگاري محصولات نظير گوجه فرنگي،سيب زميني گلهاي زينتي بسيار بيشتر مي شود .رسيدن محصول همزمان شده درصد ميوه هاي ريزخراب بشدت كاهش مي يابد.محصولات يك دست تر درشت تر مي شوند ميزان كميت محصول بنا نوع آن بين 15 الي 100 در صد افزايش مي يابد.كيفيت محصولاتي نظير كتان،كنف تنباكو بنحو محسوس افزايش یافته مزه طعم محصولات بهبود مي يابد.

نتيجه :

کمک آبياري شیرین،بجهت مصرف كمتر كود، بذر،سم آب،هزينه هاي توليد كاهش يافته زودرس شدن محصول قيمت فروش بالاتر،درآمد بيشتري عايد خواهد شد.مناطق غيرسردسير امكان سه باركشت سال نیز فراهم آمده اين ترتيب توليد اقتصادي امكان استفاده بهينه منابع محدود حاصل مي آيد.

 

مشخصات پکیج های کلرزنی این شرکت:

1- مخزن پلي اتيلنی آماده سازی محلول کلر با ظرفیت مناسب برای تامین محلول تا 24 ساعت

2- میکسر دارای شافت پروانه جنس استیل ضد زنگ دارای الکتروموتور ساخت اروپای غربی توان سرعت مناسب

3- دوزینگ پمپ تزریق کلر ساخت اروپای غربی ظرفیت فشار مناسب همراه استرينر،لوله هاي مكش دهش کلیه لوله اتصالات مورد نیازهمراه سنسور سنجش مقدار محلول کلر

4- سيستم سنجش Online مقدار کلرقابلیت تنظیم مقدار تزریق بصورت اتوماتیک

5- تابلو برق قطعات ساخت اروپای غربی برای کنترل کل پکیج بصورت اتوماتیک

6- شاسی استقرار جنس کربن استیل پوشش ضد خوردگی

مزایای پکیج های کلرزنی این شرکت:

طراحی دقیق علمی مطابق استاندارد های بین المللی

سهولت استفاده عدم نیاز اپراتور

تزریق تمام اتوماتیک

تعمیر نگهداری پایین

استفاده مواد اولیه تجهیزات مرغوب

یکسال گارانتی خدمات بعد فروش گسترده

 

 

 

عمل تصفیه آب تغذیه دیگ بخار توجه نوع دیگ، فشار کاری، فرآیند کاری نوع محصول سیستم می تواند شامل سختی گیری (دیگهای بخار فایر تیوپ فشار پایین و متوسط)حذف کلیه املاح (نمک زدایی دیگ های واتر تیوپ فشار بالا،شامل نیروگاه ها صنایع قند شکر ...) باشد.

 با توجه اینکه عمده مطالب این سایت مورد دیگ های بخار فایر تیوپ می باشد، لذا کلیات روش سختی گیری اختصار بیان می شود. یادآور می گردد همواره منتظر نظرات راهنمایی ها مقالات متخصصین دیگ های بخارصنایع وابسته هستیم.

کیفیت آب تغذیه دیگ بخارشرایطی دو نظر مقدار املاح مضر (رسوبات) مقدار گازهای محلول آب باید کنترل صورت لزوم بهینه سازی گردد.

boiler water

گازهای محلول آب شامل اکسیژن دی اکسید کربن می توانند فلز ترکیب شده اکسید آهن نامحلول تولید کنند.نهایت منجرایجاد خوردگی روی فلزکار افتادگی قطعه تحت فشار خواهد شد.

هیدروژن نیز کربن فولاد ترکیب شده شرایط اسیدی باعث شکنندگی هم پاشیدگی فولاد (شکنندگی هیدروژنی) خواهد شد.

جهت حذف این گازها می توان دو روش 1- تزریق مواد شیمیایی کمکی2- هوازدایی فیزیکی (دی اریتور)،استفاده نمود،جهت حصول نتایج مطمئن تر استفاده هردو روش بعنوان مکمل پیشنهاد می گردد.

جهت حذف سختی های موقت، شامل بی کربناتهای کلسیم منیزیم می توان نرم کننده های آهکی استفاده کرد.

جهت حذف سختی گیرهای دائم (قلیایی،غیر قلیایی ها)نرم کننده های آهکی – کاستکی استفاده نمود. این روش غالبا بعنوان اولین مرحله سختی گیری قبل سختی گیرهای تبادل یونی قابل استفاده می باشد.جهت کاهش بار وارده روی رزینها قابل استفاده است.

سختی گیرهای رزینی اساس تبادل یونها کار می کنند.حال حاضر نظر بازده کاری صرفه اقتصادی پرمصرف ترین نوع سختی گیر هستند.

روش تبادل یونی،یونهای ناخالص آب طریق انتقال آنها یک ماده جاهد واسط،موسوم تبادل کننده های یونی، حذف می شوند.این صورت ازای جذب آنها میزان معال ساختار ماده تبادل کننده یون، ذرات ذخیره شده غیر مضر نیز جدا می شوند.

تبادل کننده های بنا ساختارظرفیت محدودی جهت نگهداری یونها برخوردارند.این رو هرگاه این ظرفیت تبادل بعلت اشباع توسط یونهای نامطلوب کاهش یابد،لازم است ماده تبادل کننده طی یک فرآیند شیمیایی بنحوی احیاء گردد.یونهای مضرروی ماده تبادل کننده ششتشو شده یونهای مفید لازم جایگزین شود.

روشهای تبادل یونی، گستردگی فراوانی دارند،حتی قادرند کلیه املاح محلول آب حذف نمایند (نمک زدایی).توجه اینکه ناخالصی ها آب تفکیک شده یون های مثبت (کاتیونها)،یونهای منفی (آنیونها)،ایجاد می کنند، تبادل کننده های یونی بطور کلی دو دسته تبادل کننده های کاتیونی تبادل کننده های آنیونی تقسیم می شوند.

 آنجا دیگهای بخار لوله دودی فشار پایین متوسط، عموما حذف املاح کلسیم Ca2+  منیزیم Mg2++ داخل دیگ ایجاد رسوب می کنند مدنظر می باشد، لذا بیشتر سختی گیرهای تبادل یونی کاتیونی چرخه سدیمی استفاه می شود.

این سیستم آب خام تماس ماده تبادل کننده،کاتیونهای خود سدیم موجود روی زئولیت (رزین) تعویض می نماید.

Ca2+ + Na2R --> CaR + 2Na+

Mg2++ + Na2R --> MgR + 2Na+

تبادل یونی (رزینی) کاتیونی شامل چهار مرحله: 1- بهره برداری، 2- شتشوی معکوس، 3- احیاء 4- شستشو، می باشد.

دوره احیاء بشدت جریان آب (دبی)،سختی آب خام میزان نمک مصرف شده برای احیاء بستگی دارد.

ظرفیت رزین افزایش ماده احیاء کننده (آب نمک) افزایش می یابد، ولی این افزایش لزوما متناسب دستیابی تاثیر بهینه غلظت آب نمک بین 10-30 درصد مطلوب خواهد بود.

CaCl2

R Ca

+ 2NaCl --> Na2R +

MgCl2

R Mg

همانطورگفته شد،یک سختی گیر تبادل یونی کاتیونی می تواند املاح مسبب سختی0 -20 ppm کاهش دهد.

چنانچه لازم باشد آب خلوص بیشتری بدست آورده شود کلیه مواد محلول قبیل سدیم، سیلیکا، قلیائیت یونهای معدنی حذف گردند لازم است آب نمک زدایی گردد.

نمک زدایی،تولید آب بدون املاح عبارت است:حذف دقیق کلیه نمکهای معدنی بوسیله فرآیند تبادل یونی.این فرآیند رزین کاتیونی (اسیدقوی) چرخه هیدروژن، تمام نمکهای محلول آب اسید مربوطه تبدیل می کند رزین آنیونی (بازی قوی) چرخه هیدروکسید، آنها ،حذف می کند.

هزینه این روش مقایسه روش تبخیرتقطیر کمترمی باشد.جهت نمک زدایی امروزه می توان روش اسمز معکوس استفاده کرد.تفضیل میتوان سایر بخشهای سایت مراجعه نمود .